Vad betyder Open Source?

Tack vare att källkoden är öppen för granskning av miljontals kritiska utvecklare runt om i världen leder detta till mycket säkra system. Detta innebär också att uppdateringar och förbättringar av systemet sker snabbare än i slutna system där endast ett fåtal har insyn och kan uppdatera svagheter eller anpassa systemet till ny teknik.

Stormfors har valt att främst arbeta med open source baserade system. Öppen källkod möjliggör att ett stort antal utvecklare runt om i hela världen samtidigt bidrar till att utveckla och förbättra systemen samt tillhörande applikationer och moduler. Tack vare att källkoden är öppen för granskning av miljontals kritiska utvecklare runt om i världen leder detta till mycket säkra system. Detta innebär också att uppdateringar och förbättringar av systemet sker snabbare än i slutna system där endast ett fåtal har insyn och kan uppdatera svagheter eller anpassa systemet till ny teknik.

Läs mer om öppen källkod på Wikipedia