Kommunikation

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattformen är grunden!

Kommunikationsplattformen utgör ett ramverk för det du som bolag vill kommunicera. Att sätta ramen för kommunikationen sätter grunden för vad bolaget vill kommunicera både internt och externt.

Segmenterad kommunikation

En plattform håller ihop varumärket och talar med rätt tonalitet till rätt mottagare.
 • Effektiv produktion av innehåll
 • Vet vad du vill förmedela till vem
 • Håll ihop kommunikationen

Vi måste skapa lite innehåll...

Detta hör vi från alla möjliga bolag hela tiden. Då brukar vi ställa följande frågor:

 1. Vad vill ni säga?
 2. Till vem vill ni tala?
 3. Hur vill ni säga det?

Dessa frågor verkar triviala vid första anblick men beroende på vem du frågar i bolaget så har alla olika uppfattningar. Det är därför väldigt bra att sätta sig ner och skapa en kommunikationsplattform som sammanfattar hur vi säger saker både internt och till marknaden.

Vad innehåller en kommunikationsplattform?

Du kanske undrar vad som kan ingå i en Kommunikationsplattform? Vad är egentligen ett ramverk för kommunikation? Man skulle kunna likna det vid en grafisk profil men för text. Här kommer några exempel av en grundleverans.

Språkval

I de flesta uppdrag vi utför vill våra kunder kommunicera på Engelska. Vi reder ut begreppen mellan US English, Oxford English eller British English. Beroende på målmarknad och mottagare är det viktigt att hålla ihop språket och inte blanda ihop dessa väldigt likvärdiga men språkligt olika skrivna dialekter.

Taglines

Vi tar fram den kortare presentationen som täcker ditt erbjudande. Normalt kopplat till varumärket, kärnverksamheten och erbjudande mot marknaden. Taglines segmenteras baserat på mottagare (C-Level, specialister eller beslutsfattare) eller bransch. Målsättningen är att särskilja ert erbjudande från konkurrenter på ett tydligt och koncist sätt.

Tonfall

Baserat på målgrupp kan vi skapa en "tone of voice" för skriftlig kommunikation genom alla kanaler. Tonfall är mer än ordförråd - det är hur du kommunicerar. Är det kanske en konversation? Pratar du direkt med kundens behov eller beskriver du bara din tjänst? Använder du långa meningar och stycken eller kortfattad fakta? Se till att stilen överensstämmer med alla nivåer genom marknads och säljtratten. Vi betonar skillnaderna mellan hög/mellan eller lågnivå-kommunikation.

Mallar

En viktig del av leveransen av en kommunikationsplattform är de mallar som vi skapar. Detta sparar tid och energi (och pengar). I leveransen ingår att skapa mallarna på skarp kommunikation som kan användas direkt i kommunikationen, tex:

 • Pressmeddelanden
 • Sociala medier
 • Fallstudier
 • Whitepapers
 • Blogginlägg
 • Nyheter

Nyckelord

Vi granskar det aktuella SEO-nyckelordsdokumentet och skriver om till ett mer användbart format. Markera vilka ord som ska användas och var, med tanke på webbplatsens stilistiska krav och tillhörande kommunikation.

Revision av befintligt material

Som en bonus på att ta fram en Kommunikationsplattform kan vi även skriva om mycket av det befintliga materialet så det matchar ny tonalitet, nyckelord och språkval samt anpassa innehållet till rätt mottagare.