Strategi

Digital Strategi

Vad är Digital Strategi?

Digital Strategi är väldigt mycket på en gång. Det Stormfors avser med Digital Strategi är hur vi lägger en långsiktig plan för att driva marknadsföring och försäljning med digitala hjälpmedel. Från att attrahera nya besökare via annonsering, SEO eller aktiviteter som event eller kampanjer. I nästa steg skall vi skaffa information om nya besökare genom olika metoder för konvertering. Då vi har en identifierad lead eller prospekt skall marknad skapa MQLs och lämna över till sälj som sedan kvalificerar till en SQL och förhoppningsvis generera nya kunder.

Från strategi till nya kunder

En digital startegi lägger grunden för att sätta mål, priotera aktiviteter och i slutänden generera nya kunder.
  • Med strategi skapar du målsättningar
  • Lägger grunden för mätbara resultat
  • Prioritera aktiviteter

Hur kommer man igång med en Digital Startegi?

För att arbeta fram en bra startegi måste man först göra en inventering av nuvarande processer. På Stormfors inleder vi med att göra en genomlysning av den digitala kundresan där vi effektivt går igenom de olika stegen från attraktion, till besökare och sedan kund. För att sedan kunna analysera och följa upp kundresan hjälper vi även till med att mäta och visualisera viktiga nyckeltal.