Strategi

Digital Kundresa

En komplett 360-analys av din marknads- och säljprocess

För att attrahera nya kunder är det många komponenter som måste samverka genom hela marknads- och säljprocessen. Vi gör en komplett inventering och identifierar var du som marknads- eller säljchef skall lägga dina resurser. Med en djupare insikt i den digitala kundresan kan vi skräddarsy processer och flöden som hanterar alla våra kontakter med blivande eller existerande kunder.

Allt börjar med den Digitala Kundresan

  • Överblick genom hela kundresan
  • Skräddarsy efter egna mäteteal och KPIer
  • Marknadsavdelningen i centrum för digitalisering

Utmaningen som Marknadschef

Utmaningen som marknadsförare inom B2B är att få en överblick och mäta genom hela den digitala kundresan. Enskilda verktyg erbjuder egen statistik men detta utgör ett fönster i isolerade steg. Du som ansvarig för marknadsföringen vill få en överblick och samla all data med mätetal och KPIer på ett ställe.

Ledningsgruppsmöte

Genom att ha realtidsinsikt blir det smidigt att presentera en Nulägesanalys och sätta marknadsavdelningen i centrum för leadsgenerering och påvisa ROI för nya investeringar.