Från kommunikation till affär

Vårt erbjudande har ett enda syfte; hjälpa B2B-företag att skapa nya affärer. 

För att nå dit har vi som digitalbyrå specialiserat oss inom tre områden - Webb, Marketing Automation och Strategi. Kombinerat med vår kunskap inom komplex B2B-försäljning har vi det som krävs för att kontinuerligt skapa effektiv kommunikation åt våra kunder.

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster.

Webb

Utveckling

Vi gillar open source och arbetar mycket med Drupal och Wordpress. Men för oss handlar det inte om teknik. 

Det handlar om funktioner och interaktioner som skapar affärer. Om webbplatsen som en del i våra kunders affärssystem där smarta integreringar av Marketing Automation- och CRM-system är med och skapar nya affärer. Och om IR-sidor som driver investeringar.

För våra kunder handlar det om stabila och lätthanterade webbplatser som levererar resultat. Och om projekt som lanseras inom tidsramar och budget. För att uppnå detta så leds våra utvecklarteam av några av branschens främsta och vi kvalitetssäkrar löpande i alla led. Vi tillämpar även gärna agil projektmetodik för att skapa effektivitet och transparens.

Design

Design bidrar till att generera affärer, positionera företag och skapa förtroende, men även att inspirera anställda, attrahera nya talanger, vägleda besökare och konvertera.

Men för oss slutar inte design där. Vi designar även för ett djupare och mer långsiktigt engagemang, vilket blir möjligt när data-analys, kunskap och strategi ligger till grund för designarbetet.

Våra prisbelönta designers (Apple Design Awards) arbetar fram detaljerade responsiva lösningar som anpassar sig efter besökarens situation och behov, för att våra kunder aldrig ska missa en möjlighet.

UX & Wireframing

Våra kunders affär ska förenas med målgruppernas behov. För att nå dit utgår vi alltid från användardata samt ett utifrån och in-perspektiv när vi arbetar fram struktur, navigation och innehåll.

Målet med User Experience arbetet är i stort sett alltid att segmentera och leda olika målgrupper genom ett för dem relevant innehåll för att sedan aktivera dem i Marketing Automation-processen.

Vi ser inte bara webbplatsen som navet i våra kunders kommunikation. Vi ser den som en vital del i deras affärssystem. Det är här affären börjar. 

När vi planerar, designar och utvecklar webbplatser utgår vi ifrån en enkel idé – ju mer fokus och förståelse för målgruppernas behov och köpprocess, desto fler affärer för våra kunder. Detta är kärnan i vår leverans.

Strategi

Det krävs mer än design, teknik och content för att maximera antalet nya affärsförfrågningar. Det måste till en verklighetsförankrad strategi som är enkel att använda. 

Utgångspunkten för vårt strategiska arbete är därför att skapa förutsättningarna för en enhetlig kommunikation som är kanaloberoende och särskiljer våra kunder från deras konkurrenter.

Med strategin på plats utarbetar vi sedan taktiska åtgärdsplaner som inte bara är pragmatiska och action-orienterade utan också relevanta genom målgruppernas hela köpprocess - från research till kontaktfas.

Marketing Automation

För oss har partnerskapet bara börjat när vi levererar en ny webbplats. 

Vi skapar nya affärer för våra kunder genom att hjälpa dem hela vägen - från att öka antalet relevanta besökare till att aktivera dem i Marketing Automation-system. Effekten blir att vi kontinuerligt förser våra kunders säljkår med nya kvalificerade kundämnen.

Vi hjälper även till med att ta fram action-orienterade planer för hur våra kunder ska använda Marketing Automation och kommunikation för att öka sin försäljning. Vi arbetar dynamisk med att implementera och hantera olika system och kontaktytor mot respektive målgrupp. Detta gör att våra kunder ständigt är närvarande och relevanta i målgruppernas köpprocess, vilket skapar förutsättningar för nya affärer.