VAD VI STÅR FÖR

Om Oss

Vi är en datadriven och digitalbyrå med helhetsperspektiv på företagets kundresa och den moderna marknadsföringsprocessen. Affärsnytta, helhetssyn och kreativitet genomsyrar allt vi gör. Vårt tekniska kunnande är en styrka i utformningen av kommunikationen och vice versa.

Stormfors mission är att förse företag med verktyg och färdigheter att kunna växa och anpassa sig till en värld i ständig förändring och växande flöden av information.

Tillsammans med med våra uppdragsgivare genererar vi datadrivna insikter som bygger relevanta relationer med nya och befintliga kunder. Alltid med tydligt affärsfokus och mätbara mål. Vi jobbar med standardverktyg och alltid efter beprövade modeller, något som visat sig passa medelstora bolag bäst.
Vi gillar att hålla det enkelt. En pragmatisk inställning och en gemensam arbetsmetodik gör att vi har korta startsträckor och långsiktiga samarbeten. Våra prisbelönta designers, utvecklare, strateger och projektledare delar alla förmågan att åstadkomma snabb förbättring.

Stormfors är inte sig själv nock. Sälj och marknadsföring har genom åren blivit allt mer komplex och teknisk, därmed har tillgången till spetskompetens blivit allt viktigare. För att leverera en robust och framtidssäkrad kundresa har Stormfors därför ett hängivet nätverk av erkända specialister som vi samarbetar och delar kunskap med. Tillsammans har vi insikten att samverkan är helt nödvändigt för att maximera resultaten. Kontentan? Drivkraften på Stormfors är att utvecklas och göra skillnad. Att bara få jobbet gjort kan andra ägna sig åt.

Teamet

Fredric Örup

VD & Managing Partner
fredric@stormfors.se

Maddja Nazari

Managing Partner
maddja@stormfors.se

Madeleine Dernsjö

COO
madeleine@stormfors.se

Felix Hellström

Digital Designer

Anton Nordström

Production Manager

Charlie

Communication

Stavros

SEO

Catharina

PR

André

Design

Peter

Copy

Khusrav

Analys

Mikael

Design

Calle

Kommunikation

Johan

Animation

Alexander

Utveckling

Mötesförfrågan