Linkedin Facebook Twitter Mail Google Plus

a Case Study

Snow Software är ett snabbväxande B2B-företag inom Software Asset Management som på kort tid har blivit en världsledande aktör. Toyota, ABB, Heinz, RBS, Avis, Salesforce, Dekra och DHL är några av deras nya kunder.

IkonScrolla ned för att se hur vi gick till väga!

Uppdraget

Vårt uppdrag bestod primärt i att tydliggöra och kommunicera SNOWs nya position som global ledare inom sin bransch.

Som många andra snabbväxande företag så nådde inte SNOW ut med att man blivit ett världsledande företag och man upplevde svårigheter med att accepteras som leverantör på enterprise-nivå.

Att göra en positionsförflyttning handlar till stor del om att genom sin kommunikation reflektera rätt värden och känsla. På så vis kan man tydliggöra var man som företag befinner sig på kartan i förhållande till sina konkurrenter.

I arbetet med SNOW så handlade det om att förändra stora delar av deras varumärke och kommunikation för att signalera deras nya position.

Ole Mountain o' Progress

Position

Designarbetet styrs till stor del av Snow Softwares affärsstrategi och planerade positionering på marknaden och deras värderingar. Utifrån en inledande analysfas så utarbetade vi de krav som Snows kommunikation måste uppfylla, genom ett antal workshops tillsammans med ledningsgruppen.

Fas 1/4

Wireframing & Responsivitet

Arbetet med wireframes handlar om att planera hur vi bäst leder de olika målgrupperna igenom innehållet på webbplatsen och mot specifika Call To Actions. Enkelhet, tillgänglighet och konvertering är det viktigaste för oss när vi strukturerar och planerar en webbplats innehåll. Vi hjälper kunden att fatta svåra men viktiga beslut kring en hierarki för innehållet. Detta material ligger sedan till grund för designarbetet där våra designers kan fokusera på att skapa en visuellt gripande upplevelse utan att distraheras av strukturella problem.

Upplösning
1920 x 1080

Wireframe for larger screens

Upplösning
760 x 1024

Wireframe for tablets

Upplösning
640 x 1136

Wireframe for mobile phones

Fas 2/4

Designkoncept

Giant Pinboard o' Ideas

Fas 3/4

Grafisk Identitet

1. Profilfärger och Profilmönster

Som ett led i positioneringsarbetet tog vi fram tydliga profilfärger och ett profilmönster

Projektfärger

Baserat på en stiliserad snöflinga tog vi fram ett karakteristiskt profil-mönster för att stärka deras profil med ett extra designelement.

1. Profiltypsnitt

Som profiltypsnitt valdes två moderna fonter med hög läsbarhet och en subtil tech-känsla.

Fas 4/4

Webbdesign

Som främsta bärare av positionen och det viktigaste verktyget för marknad och sälj blir webbplatsen det naturliga navet.

Startsidan

De två främsta uppgifterna för startsidan är att kommunicera Snows position samt att leda de tre olika målgrupperna till rätt innehåll. Designen och projektstudierna utgör de främsta positionsbärarna. Utöver det så var det viktigt att skapa en levande startsida för att återspegla hur aktiva Snow är som företag.

Screenshot of Snow menu

Projektstudier

Projektstudierna är en viktig del i arbetet med att tydliggöra och etablera Snows position. Här handlade designarbetet till stor del om att visa upp andra varumärken utan att tappa sin egen identitet.

Webbplatsen är optimerad för att på bästa sätt integrera Salesforce och Pardot för att skapa och följa upp leads.

Optimized for Salesforce and Pardot
Screenshot of Snow front page

Projektstudierna

Varje projektstudie ska tydligt lyfta fram kundernas varumärke och samtidigt förstärka bilden av Snow som ett snabbväxande och aktivt företag.

Rekrytering

Som snabbväxande företag så är Snow i ständigt behov av att rekrytera de främsta inom sitt område. Vi skapade därför en omfattande del på webbplatsen som syftar till att attrahera och intressera talanger som delar Snows värderingar och kultur.

Citat från Axel Kling, VD för Snow Software

Resultat

“I really value the fact that creating Snowsoftware.com was very much a collaborative project with a long-term partner, rather than just a supplier. I definitely get the feeling that Stormfors cares about our website and communication as much as we do. Our new website not only looks fantastic but has further scope to grow as we need it to. The content management system is very easy to use and allows us to keep the website fresh with plenty of new content.”

Axel Kling, VD och grundare av Snow Software

Our new website is already a winner

“Snow's website takes first place at the Drupal Championship. We are proud to announce our award-winning digital agency Stormfors and even more chuffed that they won with our NEW website. Million sites leverage Drupal worldwide and many quality sites were nominated to win this award. We would like to thank Stormfors and their team for their great effort in creating our website and we are happy having the opportunity to work with you.”

Trofé för första pris i Drupal Championship

Skicka oss ett meddelande

Letar ni efter en partner som kan assistera er med strategi och digital kommunikation? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår syn på hur företag effektivt kan använda strategi och digital kommunikation för att nå sina mål.

Dela med kollegor och vänner