Linkedin Facebook Twitter Mail Google Plus

HUR Stormfors SKAPADE NEONODES DIGITALA SHOWROOM

En fördjupad studie av hur Stormfors hjälper Neonode att stärka sin marknadsposition genom digital kommunikation.

När världsledande teknikföretaget Neonode valde Stormfors som sin globala digitala kommunikationsbyrå så inledde vi partnerskapet med att ta fram en kommunikativ strategi för hur Neonode ska kommunicera. Nu följer det långsiktiga ansvaret att förverkliga denna strategi genom taktiska åtgärder. Förverkligandet sker till stor del genom innovativa och engagerande kommunikativa lösningar för att stärka Neonodes position hos OEM-företag

och först ut är Neonode Digital Showroom som presenteras här. Under projektets gång så har vårt samarbete visat sig vara en “match made in communication heaven”. Mycket på grund av att vi som organisationer vågar utmana konventioner och vi delar även synen på hur man skapar attraktiva varumärken i en digital värld.

UPPDRAGET

Vårt uppdrag är att säkerställa att Neonode ska värderas lika mycket för sitt varumärke som för sina tekniska lösningar när hårdvarutillverkare väljer underleverantör.

Ett starkare varumärke leder till en starkare position i teknikleverantörsleden vilket betyder minskad priskonkurrens, kraftfullare införsäljning och större förtjänst.

RESEARCH & STRATEGI

Att förstå och lära känna målgruppen är avgörande för att skapa effektiv digital kommunikation. Vi inledde projektet med att identifiera målgruppen, sedan följde arbetet med att profilera och kartlägga deras digitala liv.

Denna information, tillsammans med kommunikationstsrategin, gav oss riktlinjerna för projektets karaktär och koncept. Det gav oss en tydlig road map som vi använde löpande för att kontrollera att de olika segmenten inte avvek

från Neonodes övergripande mål. Då målguppen vi vill kommunicera med är kräsen och notoriskt svår att interagera med krävdes en lösning med mycket hög precision på alla nivåer.

KREATIVT KONCEPT

För att kunna interagera med målgruppen måste vi först inspirera. Konceptet vi tog fram fick namnet “Neonode Digital Showroom” och vänder sig i varje detalj, till den primära målgruppen.

Med inspirerande innehåll och visuellt gripande design, i kombination med den senaste tekniken (HTML5 och Goo), befäster Neonode sin position som ett av de mest innovativa teknik-varumärkena på marknaden. Lösningen består inledningsvis av två delar;

STORY OF TOUCH

Story of touch är en interaktiv timeline helt byggd i HTML5. Här visas den historiska utvecklingen av interaction devices, genom 19 milstolpar, från 1888 fram till idag. I research-fasen fick vi fram de riktiga pionjärerna inom utvecklingen av interaction devices.

CONCEPT GALLERY

Concept Gallery visar upp konceptprodukter som Neonode tar fram för att visa vas som är möjligt inom utvecklingen av interaction devices. Användningen av WebGL och Goo visar Neonodes ambition att ligga i framkant inom innovation och kommunikation.

WIREFRAME

En wireframe är inte estetiskt vacker. Dess enda syfte är att skapa ett tydligt underlag för design-teamet så att dom kan fokusera på att skapa en visuellt gripande upplevelse utan att distraheras av strukturella problem.

När det kreativa konceptet var på plats började vi att ta fram ramverket för webbplatsen. I arbetet med wireframing tar vi fram strukturen för innehållet, hur besökaren ska navigera på webbplatsen och specar allt innehåll för webbplatsens olika sidor.

Allt detta ligger sedan till grund för designfasen och ger webbdesign-teamet en tydlig bild av vad dom ska ska åstadkomma genom att tydligt förevisa prioriterat innehåll, sidstruktur, funktioner och navigering.

DESIGN

För att nå de uppsatta målen med webbplatsen måste designen lyfta fram idén, vara visuellt gripande och enkel att interagera med. Kombinerat med ett starkt kreativt koncept och innovativ digital teknik skapas förutsättningarna för att Neonode ska befästa sin postion som ett av de mest innovativa teknik-varumärkena på marknaden.

Baserat på Neonodes identitet och de wireframes som tagits fram arbetar design-teamet fram en unik design för webbplatsen.

Utifrån detta skapas sedan alla de detaljer som tillsammans bildar den visuella upplevelse som besökaren möts av.

 

STARTSIDAN

Startsidan kan vara avgörande för en webbplats framgång. Som den första sida man möts av så är det här besökaren fattar beslut om dom ska engagera sig och utforska webbplatsen djupare eller lämna.

För att väcka besökarens nyfikenhet att utforska valde vi att fokusera på Story of Touch som första intryck. Mycket fokus är lagd på grafiken och texten är begränsad till ett minimum för att fånga den kräsna, men nyfikna målgruppen.

STORY OF TOUCH

Som intro till konceptet skapade vi en interaktiv timeline med milstolpar inom interaction devices, från 1888 till idag. Milstolparna visar hur tekniken hunnit ifatt visionen. Samtidigt har den exponentiella ökningen av interactive devices lett till en mer begränsad syn på möjligheterna med interaktionsteknik. Något som Neonode håller på att förändra.

CONCEPT GALLERY

Concept Gallery tar vid där Story of Touch slutar och visar Neonodes syn på utvecklingen av interaction devices för att ytterligare inspirera besökarna.

Sidan är uppbyggd i lager som rör sig i olika hastighet när man interagerar med innehållet för att skapa en unik upplevelse.

Sidan är uppbyggd i lager som rör sig i olika hastighet när man interagerar med innehållet för skapa en unik upplevelse.

TEKNIK

För Neonode är det viktigt att använda det senaste inom webbteknik för att understryka sin position som världsledande teknikföretag. Varumärkets alla beståndsdelar vittnar om ett innovativt företag i framkanten av den tekniska utvecklingen.

Neonodes Showroom består inledningsvis av två delar där Story of Touch är helt byggt i HTML5 medans Concept Gallery är byggt med Drupal 7.9.
För Stormfors så är HTML5 det självklara valet framför Flash. Aldrig mer ska någon behöva ladda ner och installera program eller instickfiler

för att kunna ta del av en webbplats innehåll. Precis som Neonode väljer den senaste tekniken för att befästa sin position så jobbar Stormfors med teknik som gör det möjligt att skapa innovativa webblösningar åt våra uppdragsgivare.

 

Drupal är ett av världens främsta och mest skalbara publiceringssystem som är baserat på öppen källkod. Drupal vidareutvecklas dagligen av fler än en miljon programmerare världen över vilket gör denna framtidsteknologi inom webbutveckling till ett av Internets stora fenomen. Det som gör Drupal unikt är att systemet går att anpassa till i stort sett alla kundbehov. Vita Huset har valt att använda Drupal främst på grund av systemets framtidssäkerhet och integrationsmöjligheter med sociala medier. Vi på Stormfors vill revolutionera hur företag kommunicerar och och här spelar Drupal en viktig roll som den mest skalbara och dynamiska plattformen för kommunikation på webben.

HTML5 är en standard för webbläsare som sätter en helt ny nivå för vad som är möjligt att göra direkt i webbläsaren. Genom HTML5 kan man spela upp filmer, ljud, 3D-modeller, spela spel och skapa interaktiva upplevelser utan att man som besökare måste ladda hem och installera extra insticksfiler eller program. Med HTML5 tar vi våra kunder in i den digitala revolution som pågår inom digital kommunikation världen över. För våra kunder är det viktigt att till fullo utnyttja vad som idag är möjligt och här är HTML5 en enorm tillgång för att kunna interagera med målgrupperna.

Goo Engine är en HTML5- och WebGL-baserad 3D motor som driver nya generationens interaktiva webbinnehåll. Goo Engine ger Stormfors möjligheten att infoga komplexa 3D-modeller på webbplatser utan att besökaren behöver speciell programvara eller plugins då 3D-modellerna visas med direktstöd av webbläsaren. Genom Goo Engine kan vi utnyttja full 3D-kapacitet direkt i användarens desktop, laptop, smart-tv, tablet och mobil. Vi kan helt enkelt skapa interaktion på ett sätt som tidigare var ofattbart.

 

 

Skicka oss ett meddelande

Letar ni efter en partner som kan assistera er med strategi och digital kommunikation? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår syn på hur företag effektivt kan använda strategi och digital kommunikation för att nå sina mål.

Dela med kollegor och vänner