Linkedin Facebook Twitter Mail Google Plus
a Case Study
Europe's fastest growing crowd investment platform connecting investors and entrepreneurs.
Fas 1/4

FAS 1

Uppdraget

Vårt uppdrag bestod i att lösa problematiken kring sammanslagningen av FundedByMe:s två olika crowdfunding-plattformar samt att ta fram en ny enhetlig identitet komplett med grafisk profil och webbdesign.

Den stora utmaningen i sammaslagningen av plattformarna bestod i att skapa en användarupplevelse för både entreprenörer och investerare som känns enkel och intuitiv trots det komplexa bakomliggande systemet och den informationstyngda processen.

För att manifestera sammanslagningen och den nya position som FundedByMe intar så skapade vi även en ny enhetlig identitet som tydligt signalerar FBMs kärnvärden.

Fas 2/4

FAS 2

Användarupplevelse,
innehåll och navigation

I nära samarbete med FundedByMe så skapade vi en enkel och intuitiv användarupplevelse. Vi printade alla delar av de två plattformarna och började sedan att ta bort, flytta och förenkla innehållet och navigeringen. Därefter testade vi de olika lösningarna på målgrupperna för att ytterligare förbättra och förenkla processerna.

Resultatet blev en enhetlig plattform där upplevelsen av de olika tjänsterna är så lika som möjligt för att ge både entreprenörer och investerare en sammanhållen användarupplevelse som känns lika enkel som FundedByMe:s erbjudande.

FAS 2.1

UX & WIREFRAMING

En wireframe är inte estetiskt vacker. Dess enda syfte är att skapa ett tydligt underlag för design-teamet så att dom kan fokusera på att skapa en visuellt gripande upplevelse utan att distraheras av strukturella problem.

I arbetet med wireframing tar vi fram strukturen för innehållet, hur besökaren ska navigera på webbplatsen samt specar och placerar allt innehåll för webbplatsens olika sidor. Allt detta ligger sedan till grund för designfasen och ger webbdesign-teamet en tydlig bild av vad dom ska ska åstadkomma genom att förevisa prioriterat innehåll, sidstruktur, funktioner och navigering.

Fas 3/4

FAS 3

Uppdaterad grafisk profil

För att manifestera den nya plattformen så tog vi fram en uppdaterad grafisk profil som tydligare signalerar de kärnvärden som varumärket FundedByMe är baserat på.

FAS 3.1

Profiltypsnitt

Helvetica Neue

Med sin tydliga läsbarhet och klassiskt rena utformning kompletterar Helvetiva Neue rubriktypsnittet väl och bidrar genom sin höga igenkänning till att bygga förtroende.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVXYZ
0123456789

FAS 3.2

Profilfärger

Som primär profilfärg valdes en dollarluktande grön ton med en dämpad förtroendeingivande nyans. För att tydligt leda besökarna vidare i processen mot slutmålet så används en kraftfull rödrosa ton för alla Call to action element.

För att skilja Equity- och Rewardbaserade projekt åt så tog vi fram en varm gul och en lysande blå ton vilka genomgående används som färgkoder för de två olika varianterna av crowdfunding.

FAS 3.3

Mönster

Som en del av den grafiska profilen tog vi fram ett mönster som används genomgående som ett designelement.

För att skapa en känsla av värde i kampanjerna tog vi även fram ett mönster som inspirerats av gamla värdepapper och aktiebrev.

Fas 4/4

FAS 4

Webbdesign

Webbesignens syfte är att engagera målgrupperna, förmedla varumärket, förtydliga navigering, funktionalitet och innehåll för att aktivera besökarna och därigenom öka konverteringen. Designen baseras på de designelement som utformades i arbetet med den grafiska profilen.

Startsidan

Startsidans design ugår i från innehållshierarkin där fokus ska läggas på de aktiva investeringskampanjerna samtidigt som vi tydligt måste informera nya besökare om vilka FundedByMe är och vad de två olika formerna av crowdfunding innebär.

Kampanjsida

Kampanjsidorna ska få alla olika projekt att framstå som inspirerande samtidigt som de ska innehålla all fakta som investerare söker.

Den gula färgen signalerar att det är en reward-baserad kampanj.

Skapa kampanj

Vi delade upp skapandet av kampanjer i ett antal steg för att förenkla processen och hjälpa entreprenörer att fokusera på de enskilda delarna för att de slutgiltiga kampanjerna ska bli så bra att de attraherar investerarnas intresse och förtroende.

Resultat

"When we first reached out to Stormfors it seems that our challenges were insurmountable. We had a killer brand, a huge following, but two platforms that needed to be merged. Where to start? What to do? We quickly learnt to trust 'Never fear when Stormfors is near!'"

"Through a number of workshops they analysed the problems, came up with creative and beautiful solutions and treated our brand with much love, respect and integrity."

"We were blown away by the level of professionalism, quality and dedication that Stormfors displayed for our brand. They never missed a deadline.
They always responded enthusiastically to our queries.
They worked fast. They delivered on time. I can highly, highly
recommend Stormfors for quality, integrity and, overall, creativity."

Co-founder, FundedByMe

Skicka oss ett meddelande

Letar ni efter en partner som kan assistera er med strategi och digital kommunikation? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår syn på hur företag effektivt kan använda strategi och digital kommunikation för att nå sina mål.

Dela med kollegor och vänner