Linkedin Facebook Twitter Mail Google Plus

Utmaningen

FÖRBEREDA CENTURI FÖR INTERNATIONELL EXPANSION

Snabbväxande B2B-företaget Centuri satsar på en internationell expansion för att utmana de etablerade jättarna inom sin bransch. Som ett led i expansionen har ett långsiktigt samarbete inletts med Stormfors som tagit ett övergripande grepp och utvecklat en heltäckande plattform för deras kommunikation. Plattformen består av tre delar: Kommunikationsstrategi, Identitet och Webb. Tillsammans har delarna två övergripande syften:

1. Tydligt kommunicera Centuris budskap, vision och värderingar - internt för att motivera och förena, externt för att presentera sig som det nytänkande alternativet mot målgruppen.

2. Undvika att deras kommunikation tar sig olika uttryck på olika marknader och på så vis splittrar varumärket.

 

Kommunikativ

Plattform

Strategi

Som inledande åtgärd tog Stormfors fram strategin och varumärkesplattformen som utgör grunden för Centuris kommunikation. Plattformen och strategin ger Centuri en enhetlig kommunikation och en tydlig riktning och utgör tillsammans en av förutsättningarna för att lyckas med en internationell expansion. Genom att samla alla inom organisationen kring en tydlig position, vision och ett antal gemensamma värderingar arbetar alla i samma riktning mot samma övergripande mål. Externt skapar plattformen och strategin en tydlig bild av Centuri hos målgruppen.

Kommunikativt koncept

Med det kommunikativa konceptet skapar vi ett övegripande budskap som enar all kommunikation.
 

Ny identitet

Baserat på strategin tog vi fram en ny identitet som signalerar Centuris position och värderingar samtidigt som förnyelsen i sig manifesterar organisationens utveckling och ambitioner.

Grafisk
symbol

Ordning och innovation symboliseras genom en kraftfull ikon uppbyggd av segment som alla har sin specifika plats.

Logotyp Före/efter

Grafiken kombineras med innovativ typografi med tydlig karaktär som i detaljerna speglar ikonen.

Profilfärger

En kraftfull, modern och energiladdad primär profilfärg bärs upp av varma grå toner för att skapa en tydlig karaktär som står ut.

 

Profiltypsnitt

Ett typsnitt med en kraftfull och innovativ karaktär som signalerar ordning och ödmjukhet.

Centuri Car
 

Ny responsiv webbplats

I nära samarbete med Centuri tog vi fram en hierarki för den nya webbplatsens innehåll för att leda besökaren till specifika “call to actions” via säljdrivande information.

Webbplatsen är responsiv för att den automatiskt ska anpassa sig efter skärmstorleken på den enhet som besökaren använder, från mobiler och tablets till laptops och stora fristående skärmar. Den design vi tagit fram är baserad på den nya identiteten för att skapa ett enhetligt uttryck i alla kanaler.

 
Centuri desktop Centuri tablet Centuri smartphone