Vanliga frågor

Vad är en Grafisk Profil?

Den grafiska profilen är en av de grundläggande delarna av ett företags kommunikation med omvärlden. Den är långsiktig och genom sitt grafiska uttryck förmedlas företagets karaktär, värderingar och visioner.

En väl utformad grafisk profil grundar sig helt i varumärket och kommunicerar tydligt vem som är avsändare för att stärka relationerna med målgrupp och kunder.

Att vara en del av gruppen och inte sticka ut kanske kan vara skönt i en grupp av människor. För ett företag kan det däremot vara förödande.

Den grafiska profilen är en av de grundläggande delarna av ett företags kommunikation med omvärlden. Den ska vara långsiktig och genom sitt grafiska uttryck förmedla företagets karaktär, värderingar och visioner. En väl utformad grafisk profil grundar sig helt i varumärket och kommunicerar tydligt vem som är avsändare för att stärka relationerna med målgrupp och kunder.

Vi på Stormfors hjälper våra kunder med att ta fram, utveckla och stärka deras identiteter. Arbetet omfattar bland annat logotyp, profilfärger och profiltypsnitt samt riktlinjer för hur trycksaker så som visitkort, brevpapper och kuvert, annons- och presentationsmallar ska formges. En fullt utvecklad identitet täcker även in arv, karaktär, stil, och värderingar för att fullt ut kommunicera företagets varumärke. Hela den grafiska profilen visualiseras i en varumärkesguide som sedan är med och styr allt från tryckmaterial och kontorsinredning till kundbemötande och marknadskampanjer.

Utvalda tjänster inom
Design

Grafisk Profil

Vi skapar identiteter som bygger starka kundrelationer genom att tydligt och enhetligt kommunicera varumärkesplattformen i alla situationer. Vi kombinerar strategisk insikt med skickligt hantverk för att skapa identiteter som genuint grundar sig i organisationen och differentierar sig på marknaden.