Vanliga frågor

Vad är en Digitalbyrå?

Kommunikationsbranschen utvecklas och förändras - till det bättre, tycker vi. Digitaliseringen, nya system och en förnyad syn på kommunikation skapar förbättrade möjligheter att komma närmare sina målgrupper och enklare skapa affärsförfrågningar.

En bransch reinkarneras

Idag handlar det till stor del om att förstå sina målgrupper på individnivå och erbjuda relevant information snarare än om att synas och höras mest. Som Digitalbyrå besitter vi kunskap om digitalisering och hur man går från strategi till leads. En nyckel till resultat är att vi hellre talar MED människor än TILL dem.

Allt fler röster proklamerar reklambranschens död och kommunikationens återfödelse. Dagens konsumenter är svårflirtade och vill ha information och dialog för att kunna välja istället för att vara passiva mottagare av budskap. Företagsledare ifrågasätter allt mer vanlig marknadsföring och vill inte längre hälla pengar i projekt som inte ger tydliga mätbara resultat. Här spelar Marketing automation en viktig roll i utvecklingen. När människor fritt kan ta del av och dela information kring sina intressen blir kunskap och relevant information nyckeln till nya affärer.

Många byråer känner inte till sina kunders målgrupper och deras nya köpprocesser tillräckligt väl för att bibehålla trovärdigheten i sitt erbjudande och dom sitter även ofta fast i gamla intäktsmodeller som hindrar deras utveckling (mer om detta längre ner). Innovatörerna inom kommunikation skapar däremot nya vägar där man istället tilltalar målgrupperna med relevant information och trovärdighet via nya kanaler, verktyg och systemkopplingar.

Men att välja en ny - digital - plattform för sin kommunikation är inte tillräckligt. Formatet måste också förändras för att tilltalet ska bli rätt. Här besitter Digitalbyråer både kunskapen och verktygen för att kontinuerligt kunna skapa nya affärsförfrågningar åt sina kunder.

Vad har hänt med kommunikationen?

Tidigare innebar kommunikation och närvaro online mest webbplatser, sociala medier och banners. Nu har det växt fram långt mer effektiva lösningar där flera system samverkar för att låta företag bli invalda i målgruppernas köpprocess.

Dock är det fortfarande inte ovanligt med strategier satta efter en förlegad standard. Den nya synen på kommunikation får dock mer och mer fäste allt eftersom resultaten rullar in. Även målgruppernas nya preferenser börjar bli uppmärksammade där det idag är förståelse för deras komplexa köpprocess och individuella informationsbehov som styr. Bombardemang med inifrån-och-ut budskap skapar inte längre resultat. Här är det till stor del upp till företagen att bättre förstå sitt behov och sina möjligheter när man väljer vilka byråer man ska samarbeta med. För det handlar om mer än en byrå.

Branschen går mot specialisering och samarbeten mellan byråer då utvecklingen går snabbt. Oftast har stora kommunikations- och fullservice-byråerna inte möjlighet att varken hänga med genom rekrytering eller strukturera om sina organisationer vilket gör att de mindre specialistbyråerna snabbt tar marknaden. Dock ställer detta höga krav på samarbetskompetens hos specialistbyråerna och här finns mycket att lära för många.

Vad är egentligen en digitalbyrå?

Digitalbyrån besitter en kombinerad kunskap inom strategi och digital kommunikation. Denna kunskap lämpar sig speciellt väl när ett företag inte kan förlita sig på ex annonser, mässor och sociala media för att nå fram med sitt erbjudande och skapa nya affärer.

Det kan exempelvis handla om komplexa tjänster och produkter inom B2B där kundernas köpprocess består av flertalet steg och sträcker sig över en längre period - så kallad komplex försäljning. Här kan Digitalbyrån leverera hela vägen från att sätta strategin (position, budskap, go-to-market etc) till att planera, designa och bygga webbplatsen samt koppla på och sätta igång samverkande system som Marketing Automation och planera och producera digitala kampanjer. Denna kunskap om hur olika digitala system och strategin måste samverka för att maximera antalet nya affärsförfrågningar för företag är en viktig del av Digitalbyråns erbjudande.

Nyckel till goda resultat är att Digitalbyrån förstår sina kunders affär. Här blir skillnaden mellan B2B och B2C avgörande eftersom B2B ofta handlar om komplexa affärer där målgruppernas köpprocess spänner över långa perioder med flera viktiga delsteg. Till skillnad från B2C som oftast erbjuder en enklare produkt eller tjänst med kort köpprocess styrd av andra beteenden.

Som jämförelse så är ex Webbyråer bra på digital produktion, dvs att koda efter direktiv och Reklam/Kommunikationsbyråer är bra på uppmärksamhet samt strategi- och varumärkesutveckling.

Många olika typer av byråer erbjuder digitala tjänster som en del av sitt tjänsteutbud, ofta genom en mindre underleverantör, vilket innebär vissa nackdelar för kunderna. Mer om detta längre ner.

Vad är Strategi?

Egentligen finns det bara en strategi och det är affärsstrategin, vilken till stor del handlar om positionen. För att skapa kommunikation utifrån affärsstrategin tar man fram en mer kommunikations-inriktad strategi som ex kan innefatta kärnvärden, vision/mission, kärnbudskap och go-to-market. Baserat på denna plattform sätter man sedan de taktiska åtgärderna samt bestämmer vilka plattformar, kanaler, system och verktyg som ska användas och hur.

De taktiska åtgärderna handlar om hur man mer konkret ska nå målgruppen genom aktiviteter samt hur kundresan och kundupplevelsen ska vara utformad.

Kort sammanfattat kan man säga att kommunikationsstrategin handlar om att övergripande klargöra hur man går från affärsstrategi till att få in affärsförfrågningar.

Marketing Automation

Marketing automation har blivit en naturlig del av digitalbyråns leverans då det är ett viktigt system för att maximalt utnyttja en webbplats potential att skapa affärsförfrågningar. Marketing automation utgör ett av de viktiga system som gör webbplatsen till en ständigt producerande fabrik istället för ett skyltfönster.

Digitalbyrån kan hjälpa till hela vägen genom MA-processen - från datadriven beslutsfattning till praktisk implementering. Mer i detalj handlar det om att oberoende kunna hjälpa till att välja lämpligt Marketing automation-system och sedan upprätta systemprocesser, segmentera målgrupper, sätta call to actions och planera content. Dvs allt som behövs för att företag ska komma igång med, och få ut full effekt av sin webbplats och sitt Marketing automation system.

Vad kan en digitalbyrå göra annorlunda?

Medan vanlig marknadsföring kallar på kunderna från dyra annonser och kampanjer i olika former så fungerar digital marknadsföring mer som ringarna på vattnet. Peer reviews, sharing, likes- med ett tilltal som målgruppen kan relatera till där information som är skräddarsydd ner på individnivå skapar en mycket mer spetsig och effektiv kommunikation där målgruppen även för ditt budskap vidare via sin egen kommunikation till andra presumtiva kunder med liknande intressen och behov.

Eftersom gensvaret online är så snabbt och kommunikationen når så många så skapas möjligheten att lära känna sina målgrupper på ett helt nytt sätt. Genom att verkligen förstå sina målgrupper, deras köpprocess och vad som attraherar och repellerar blir det lättare att sätta rätt strategi och en ta fram kommunikation med skräddarsydd information som korrelerar med de olika målgruppernas beteende och behov.

Stormfors lösning

Medialandskapet genomgår konstant stora förändringar. Kunder och målgrupper är svårflirtade, följer sin egen köpprocess och är inte längre särskilt mottagliga för annonser och reklam. Framför allt ägnas allt mindre tid åt traditionell media och mer tid åt individstyrd informationssökning och egenkurerade informationsflöden i social media.

För att skapa nya affärsförfrågningar via kommunikation så krävs det idag en levande interaktion mellan företag och målgrupp snarare än kampanjer som skriker brett utan att vara mottagliga för respons.

Genom vår drivkraft att ligga i framkant och vår specialistkunskap kan vi på Stormfors markant förbättra hur våra kunder kommunicerar och effekterna därav. Vår digitala helhetslösning maximerar möjligheterna för att kontinuerligt skapa nya affärsförfrågningar från rätt målgrupper.

Enkelt beskrivet så består lösningen av en övergripande strategi, taktiska åtgärder och ett antal system som samverkar med webbplatsen som nav.

Vår nyfikenhet och djupgående kunskap och erfarenhet inom digitalisering och komplexa affärer ger oss en möjlighet att verkligen bidra till våra kunders framgångar. Beviset för oss är de långsiktiga och nära samarbeten som vi har tillsammans med våra kunder.

Vår syn på kommunikation

Naturligtvis kan uppmärksamhets-skapande åtgärder som reklam också skapa affärer. Problemet, som vi ser det, är att det digitala formatet inte fungerar för den traditionella reklamen. Det digitala sättet att kommunicera går däremot bra att föra över till traditionella kanaler. Ex har reklambyråer länge talat TILL målgrupper istället för MED dem, men idag är envägskommunikation förlegat.

Vårt fokus ligger därför på interaktiv kommunikation mellan företag och deras målgrupper. Att ha möjlighet att yttra sig och påverka skapar betydligt mycket mer entusiasm och attraktion hos målgrupper än när dom attackeras med utropstecken. Just uppmärksamhets-skapande tekniker är något som hänger kvar som en rest från gamla tider även nu när reklambyråer börjat använda digital kommunikation. Eftersom många reklambyråer fortfarande har en intäktsmodell kopplad till deras kunders mediabudget så står dom fast vid sitt synsätt att uppmärksamhet är viktigast och så sker ingen egentlig förändring i sättet som dom styr sina kunders kommunikation. Det enda som dom ändrat är VAR deras kunders kommunikationen sker.

Vi anser att framgångsrik digital kommunikation handlar om information som är relevant för individen och dialog snarare än uppmärksamhet. Genom att företag berättar vilka de är, vad de står för och öppet delar den kunskap de besitter, snarare än att de intar en roll som digitalt ropande torghandlare blir relationen till deras målgrupper så mycket närmre. Vi förkastar dock inte uppmärksamhetsbaserad kommunikation fullt ut. För att höras måste man självklart se till att folk vet att man finns och inom traditionell marknadsföring är det ett utmärkt redskap. Men för oss är uppmärksamhets-skapandet inte huvudmålet, utan ett av många möjliga verktyg som kan användas vid behov. Vår erfarenhet är att framgångsrika och trovärdiga varumärken och nya affärsförfrågningar grundläggande skapas genom att ha en relevant pragmatisk strategi och kommunikation kombinerat med ett tydligt budskap och digitalt fokus från start.

Vi vill dela med oss

Vi gillar Open Source och gränsöverskridande samarbeten för att få fram säkrare och mer effektiva verktyg och system. Många av de webbplatser vi tar fram är baserade på Drupal och Wordpress och vi tar gärna en aktiv roll för att hitta likasinnade inom branschen. Vi gillar utveckling och informationsutbyte och ser ingen poäng med att tjuvhålla på bra idéer, insikter och lösningar.

Denna syn på att öppet dela med sig för att skapa snabb förbättring gäller även internt. Vi tror på fritänkande och innovativt kunskapsutbyte. För att vi ska förbli konkurrenskraftiga långsiktigt måste vi kunna attrahera de främsta talangerna och ge dem möjlighet att utvecklas, lära sig av varandra och utforska nya vägar. Vi vill att våra medarbetare ska kunna förverkliga sig själva såväl som sina ideér och tror att detta gör Stormfors till en roligare och mer stimulerande arbetsplats och samarbetspartner.

Det här hjälper vi våra kunder med

Övergripande så har vårt erbjudande ett enda syfte; hjälpa B2B-företag att skapa nya affärer. Det lyckas vi med genom att sätta strategier, taktiska åtgärder, planera och designa webbplatser, få system att samverka, planera och utföra digitala kampanjer och hantera olika system som ex Marketing automation. Vi satsar på interaktion mellan företag och deras målgrupper snarare en enkelriktade webbplatser av den gamla skolan.

Utvalda tjänster inom
Marknadsföring

Digital Kundresa

För att attrahera nya kunder är det många komponenter som måste samverka genom hela marknads- och säljprocessen. Vi gör en komplett inventering och identifierar var du som marknads- eller säljchef skall lägga dina resurser. Med en djupare insikt i den digitala kundresan kan vi skräddarsy processer och flöden som hanterar alla våra kontakter med blivande eller existerande kunder.

Investor Relations

Vi vill ge marknadsavdelningen verktyg som skapar kraft bakom Investerar Relationerna. Rapporter, nyckeltal och bolagspresentationer skall hjälpa till att attrahera nya investerare helt enkelt!

Mätning & Visualisering

Som underlag till dina strategiska beslut hjälper vi dig med att få ihop alla datakällor för att få en komplett översikt genom hela den digitala kundresan.