Vanliga frågor

Vad är en Digital Strategi?

Att tala om Digital Strategi kan jämföras med hur vi genomför vår strategi med hjälp av digitalisering. Detta innebär att vi använder digitala hjälpmedel, teknologier, plattformar eller system för att genomföra strategin och uppnå våra satta mål.

Det är vanligt att tala om digitala strategier men vad innebär det egentligen?

Digital Strategi är väldigt mycket på en gång. Det Stormfors avser med Digital Startegi är hur vi lägger en långsiktig plan för att driva marknadsföring och försäljning med digitala hjälpmedel. Från att attrahera nya besökare via annonsering, SEO eller aktiviteter som event eller kampanjer. I nästa steg skall vi skaffa information om nya besökare genom olika metoder för konvertering. Då vi har en identifierad lead eller prospekt skall marknad skapa MQLs och lämna över till sälj som sedan kvalificerar till en SQL och förhoppningsvis generera nya kunder.

En digital strategi lägger grunden för att sätta mål, prioritera aktiviteter och i slutänden generera nya kunder.Utvalda tjänster inom
Strategi

Digital Strategi

Digital Strategi är väldigt mycket på en gång. Det Stormfors avser med Digital Strategi är hur vi lägger en långsiktig plan för att driva marknadsföring och försäljning med digitala hjälpmedel. Från att attrahera nya besökare via annonsering, SEO eller aktiviteter som event eller kampanjer. I nästa steg skall vi skaffa information om nya besökare genom olika metoder för konvertering. Då vi har en identifierad lead eller prospekt skall marknad skapa MQLs och lämna över till sälj som sedan kvalificerar till en SQL och förhoppningsvis generera nya kunder.

Digital Kundresa

För att attrahera nya kunder är det många komponenter som måste samverka genom hela marknads- och säljprocessen. Vi gör en komplett inventering och identifierar var du som marknads- eller säljchef skall lägga dina resurser. Med en djupare insikt i den digitala kundresan kan vi skräddarsy processer och flöden som hanterar alla våra kontakter med blivande eller existerande kunder.