Vanliga frågor

Vad är en Digital Kundresa?

Från att attrahera besökare till nya kunder är det en kedja av aktiviteter, teknik och kommunikation. Lika viktigt är kontakten med dina nuvarande kunder. Skickar du en födelsedagshälsning då din viktigaste kund fyller år?

För att veta hur vi skall kommunicera med våra potentiella och existerande kunder måste vi ta reda på hur kundens resa ser ut i kontakten med vårt bolag. Vi tar först reda på hur vi vill bemöta kunden men också vilka kundens förväntningar är i olika faser då de blir kontaktade eller kontaktar ditt bolag. Olika delar av den digitala kundresan kräver olika processer. Dessa processer översätts sedan till interna processer och aktiviteter som påverkar kommunikationen i alla kanaler såsom marknadsföring, epost, SMS, sociala, konvertering, kundsupport, sälj, eftersälj, returer, klagomål etc.

Utvalda tjänster inom
Strategi

Digital Kundresa

För att attrahera nya kunder är det många komponenter som måste samverka genom hela marknads- och säljprocessen. Vi gör en komplett inventering och identifierar var du som marknads- eller säljchef skall lägga dina resurser. Med en djupare insikt i den digitala kundresan kan vi skräddarsy processer och flöden som hanterar alla våra kontakter med blivande eller existerande kunder.

Digital Strategi

Digital Strategi är väldigt mycket på en gång. Det Stormfors avser med Digital Strategi är hur vi lägger en långsiktig plan för att driva marknadsföring och försäljning med digitala hjälpmedel. Från att attrahera nya besökare via annonsering, SEO eller aktiviteter som event eller kampanjer. I nästa steg skall vi skaffa information om nya besökare genom olika metoder för konvertering. Då vi har en identifierad lead eller prospekt skall marknad skapa MQLs och lämna över till sälj som sedan kvalificerar till en SQL och förhoppningsvis generera nya kunder.