Vanliga frågor

Investor Relations från en Digitalbyrå?

Stormfors har lång erfarenhet av att arbeta med IR-webb och Investor Relations. Det finns många utmaningar med IR-kommunikation både ur finanschefens synvinkel men även från ett varumärkes och marknadsperspektiv. Det finns mycket att lära av varandra...

Utvalda tjänster inom
IR

Investor Relations

Vi vill ge marknadsavdelningen verktyg som skapar kraft bakom Investerar Relationerna. Rapporter, nyckeltal och bolagspresentationer skall hjälpa till att attrahera nya investerare helt enkelt!

Mätning & Visualisering

Som underlag till dina strategiska beslut hjälper vi dig med att få ihop alla datakällor för att få en komplett översikt genom hela den digitala kundresan.