FAQ

Vanliga frågor

Vad betyder webbplatser för Stormfors?

Våra kunders webbplatser är navet i deras kommunikation med omvärlden. Det är via webbplatsen som våra kunder berättar vilka de är, vad de gör och vad de står för.

LÄS MER   ->

Investor Relations från en Digitalbyrå?

Stormfors har lång erfarenhet av att arbeta med IR-webb och Investor Relations. Det finns många utmaningar med IR-kommunikation både ur finanschefens synvinkel men även från ett varumärkes och marknadsperspektiv. Det finns mycket att lära av varandra...

LÄS MER   ->

Vad är en Digital Kundresa?

Från att attrahera besökare till nya kunder är det en kedja av aktiviteter, teknik och kommunikation. Lika viktigt är kontakten med dina nuvarande kunder. Skickar du en födelsedagshälsning då din viktigaste kund fyller år?

LÄS MER   ->

Vad är en Digital Strategi?

Att tala om Digital Strategi kan jämföras med hur vi genomför vår strategi med hjälp av digitalisering. Detta innebär att vi använder digitala hjälpmedel, teknologier, plattformar eller system för att genomföra strategin och uppnå våra satta mål.

LÄS MER   ->

Vad är Wordpress?

Stormfors väljer att arbeta med Wordpress CMS när våra kunder efterfrågar enklare webbplatser eller bloggar. Wordpress lämpar sig även för kampanj-webbplatser då det har snabbt stöd för integrering med sociala medier.

LÄS MER   ->

Vad är Drupal?

Vi jobbade länge med Drupal. Lär dig mer om CMS, utvecklingen inom Open Source och varför vi idag arbetar med Webflow.

LÄS MER   ->

Vad är SEO eller "Search Engine Optimization"?

SEO står för Search Engine Optimisation och är ett samlingsnamn för tekniker som hjälper webbplatser att hittas och rankas högt på sökmotorer.

LÄS MER   ->

Vad är Marketing Automation?

Vi kompletterar ert marknads- och säljteam med skarp kompetens inom Marketing Automation. Vi arbetar tillsammans med ert team för att så effektivt som möjligt sätta igång eller vidareutveckla ert interna MA-arbete och skapa påtagliga resultat.

LÄS MER   ->

Vad är en Grafisk Profil?

Den grafiska profilen är en av de grundläggande delarna av ett företags kommunikation med omvärlden. Den är långsiktig och genom sitt grafiska uttryck förmedlas företagets karaktär, värderingar och visioner.

LÄS MER   ->

Vad betyder Open Source?

Stormfors har valt att främst arbeta med open source baserade system. Öppen källkod möjliggör att ett stort antal utvecklare runt om i hela världen samtidigt bidrar till att utveckla och förbättra systemen samt tillhörande applikationer och moduler.

LÄS MER   ->

Vad betyder CMS?

CMS är en förkortning för Content Management System.

LÄS MER   ->

Vad är en Digitalbyrå?

Kommunikationsbranschen utvecklas och förändras - till det bättre, tycker vi. Digitaliseringen, nya system och en förnyad syn på kommunikation skapar förbättrade möjligheter att komma närmare sina målgrupper och enklare skapa affärsförfrågningar.

LÄS MER   ->

Hur skiljer sig B2B-kommunikation från B2C-kommunikation?

Det som skiljer B2B-kommunikation från övrig kommunikation grundar sig främst i de mer komplexa tjänster och produkter som erbjuds och hur försäljningsprocessen för dessa ser ut.

LÄS MER   ->