   

Ladda ner vår detaljerade projektstudie.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Intro
Intro
Lösning
Lösning
Strategi
Strategi
Grafisk Profil
Grafisk profil
Koncept
Koncept
Webb
Webb
Aktiviteter
Aktiviteter
Resultat
Resultat
iFenix projektstudie - från strategi till nya affärer

Uppdraget till Stormfors var att paketera och kommunicera iFenix för att väcka intresse och skapa efterfrågan i ledningsgrupperna hos retail-kedjor. iFenix är ett retail-fokuserat affärssystem utvecklat av Genesis IT.

Resultat

Affärsförfrågningar:

+99%
bokade möten

Leads:

+78%
downloads
Att skapa en kommunikations-maskin

Lösning

Genom att göra iFenix ständigt närvarande i samtliga steg i målgruppens köpprocess så kan vi löpande leverera leads och förfrågningar till säljteamet. Deras möjligheter att vinna upphandlingarna maximeras dessutom.

Plattformen för kommunikationen

Strategi

Med strategin skapar vi plattformen för alla delar av kommunikationen - paketering, grafisk profil, kampanjkoncept, webbplatsens struktur och innehåll samt marknadsaktiviteter och marketing automation.

Research & Analys

Research- och analysfasen klargör målgruppens behov, köp-triggers och utmaningar, inom vilken del av marknaden som iFenix har störst tillväxtpotential, vilka budskap som attraherar målgruppen och vilka roller vi ska rikta kommunikationen mot.

Research: Målgruppsundersökning
Analys: Customer Journey Mapping

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin fastslår hur vi ska skapa efterfrågan hos målgruppen och omfattar Positionering, Koncept, Go-to-market, Story och Budskap.

En manifestering

Grafisk profil

Med den grafiska profilen så manifesterar vi iFenix position och skapar en sammanhållen identitet vilken löper som en röd tråd igenom produkten och kommunikationen.

Skisser
Utgångsformen var en cirkel för att skapa en icke hotfull och lättmottaglig fågelform


Logotyp
Logotypen förmedlar subtilt kärnbudskapet. Eld och de purpurfärgade fjädrarna från myten färgsatte symbolen som får ta mycket plats.
Aktivering av triggers

Koncept

Konceptet kommunicerar kärnan i iFenix erbjudande och skapar uppmärksamhet och intresse hos målgruppen genom att aktivera deras triggers, samtidigt som det tydligt positionerar iFenix mot konkurrenterna.

3D-objekt

Vi tog fram 3D-objekt som kopplar till målgruppernas retail-bransch och som symboliserar den snabba förändring som sker inom retail. 3D-printade objekt skickades ut som DR till beslutsfattare inom målgrupperna och 3D-grafiken används i kommunikationen och på iFenix kontor för att implementera deras värderingar och positionering internt.

Annonser

Budskapen i de branschanpassade annonserna aktiverar målgruppens specifika triggers som vi kartlade under Research- och Analysfasen

Från känslor till nya leads

B2B-Webb

Webbplatsens struktur är baserad på strategin för att linjera besökarupplevelsen med målgruppens köpprocess och triggers. Vi aktiverar marketing automation processen genom innovativa rollbaserade call-to-actions. Webbplatsens design och grafik bekräftar subtilt den positionering som texterna beskriver.

Flödesschema
Strukturen är indelad i fem successiva faser för att maximera antalet leads och innehållet är segmenterat utifrån de tre primära rollerna inom målgruppen - CEO, CIO och CFO.

Startsida

Spela video
Webbplatsen inleder med att skapa ett känslobaserat intresse hos målgruppen genom budskap på “varför”-nivå.

Kostnaden

Spela video
Med kalkylstödet synliggör vi, och hjälper CIO:n att räkna fram, den totala IT-kostnaden, som är ett av de starka argumenten för iFenix.

Kom igång

Spela video
Smarta Call-to-Actions sänker tröskeln för engagemang och maximerar antalet leads.
Aktivering av målgruppen

Aktiviteter

Marknadsaktiviteterna aktiverar målgrupperna i första steget av deras köpprocess genom att skapa medvetenhet om problem och behov. DR-utskick med 3D-printade retail-objekt skickades ut till beslutfattarna inom målgrupperna. Dessa backades upp av en målgruppsstyrd omni channel annonsering on- och offline med targeting, retargeting och programmatics för att maximera effekten.

Resultat

”Stormfors fick ett helhetsansvar och bevisade sig snabbt genom att förstå vår affär och leverera lösningar och resultat långt över förväntan. Hela tiden med en rak dialog och ansvarskänsla.”

Patrik Liljegren

Marknadschef Genesis IT
Resultat

Affärsförfrågningar:

+99%
bokade möten

Leads:

+78%
downloads

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer om effektiv B2B-kommunikation.

Eller slå oss en signal på 08 - 515 105 50