The world is a mess. Deal with it.

Formuleringen är en del av den kommunikationsstrategi vi tog fram när vi inledde vårt samarbete med Centuri för flera år sedan. När Stormfors nu fick uppdraget att ta nästa stora steg med Centuris kommunikation så tog vi avstamp i både kommunikations- och affärsstrategin.

Den synliga delen av senaste projektet består av ny webbdesign med uppdaterad navigationsstruktur samt en internationell version av webbplatsen. 

Det strategiska arbetet samt arbetet med Centuris grafiska profil som vi utförde när vi inledde vårt samarbete för flera år sedan kvarstår och fungerar precis så långsiktigt som tänkt.

“Att få jobba långsiktigt med innovativa kunder som Centuri sätter en mer strategisk prägel på samarbetet då vi får möjlighet att se kundens affär och deras möjligheter på ett djupare plan. Det gör att vi enklare kan arbeta proaktivt och fungera som rådgivare och stöd”, säger Petter Plöjel, managing partner på Stormfors.

Centuris webbdesign grafiska profil bygger på att tydligt positionera Centuri som den snabbväxande utmanaren som genom nytänkande och stark drivkraft hjälper företag att nå sin fulla potential - genom ökad ordning.

Centuris Varför:
“To empower organisations with order to unleash their full potential.”

“Centuri levererar IT-stöd för effektiv dokument-, avvikelse, ärende- och avtalshantering och fungerar som en helhetslösning för produktion, bearbetning och uppföljning av samt samarbete kring lednings- och kvalitetsinformation.” 
Vid första anblicken kanske det inte låter som det coolaste av affärsområden. Men när man ser effekten som Centuri tillför sina kunder och vad den leder till, så blir man klarvaken. Denna kraft som frigörs hos deras kunder är en viktig del av den kommunikationsstrategi vi tagit fram. Och strategin ska förmedlas i alla delar av kommunikationen, från Design till Content och vidare. 

”Stormfors är sedan flera år vår strategiska partner när det gäller all digital kommunikation och vi har precis tagit nästa stora steg med vår kommunikation tillsammans, med nya webbplatsen som navet. Responsen från våra besökare är mycket positiv och vi är själva väldigt nöjda med resultaten som webbplatsen presterar”, säger Jonas Ljungwald, VD och grundare, Centuri.

Projektstudie >
Centuris webbplats >