Energin formar Key Solutions nya profil

Att ta fasta på energin som fanns inom organisationen var vägledande när Stormfors Digitalbyrå skapade en ny grafisk profil för säljbolaget Key Solutions, men i början av processen var inte det självklart.

Det framgångsrika säljbolaget Key Solutions bestämde sig i våras för att se över sin grafiska profil och hemsida. Något måste göras så att positionen och profileringen verkligen speglade att företaget var inne i en transformation.

“Det var i samband med vårt tioårsjubileum som vi kände att vi måste göra något åt vår grafiska profil”, säger Karvan Guldstierna, som är head of sales på Key Solutions.

Key Solutions är ett renodlat säljbolag, som på uppdrag av kunder i princip säljer i alla kanaler. Det är allt från fältförsäljning till B2B-försäljning till onlineförsäljning och eventförsäljning. 

Man fick kontakt med Stormfors Digitalbyrå och hade ett inledande möte. 

Här bör påpekas att vi inför mötet var väldigt stolta över vårt varumärke och att det genomsyrar hela organisationen”, säger Karvan.

Det märks inte minst genom att Key Solutions har fått utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats fem år i rad av organisationen Great place to work.

Stormfors engagemang började med en analys som sedan låg till grund för diskussioner mellan parterna i en workshop.

“Först gjorde deras analys lite ont. Våra reaktioner var ganska svala, men jag insåg att det låg något i deras analys. Idag är vi alla superstolta över vår nya grafiska profil”, säger Karvan.

Den nya grafiska profilen påverkar inte minst företagets förmåga att rekrytera rätt medarbetare. Företaget har idag 250 anställda och Karvan vågar påstå att den nya profilen och hemsidan har bidragit till att Key Solution har fördubblat sin årsomsättning.

Gustav, lead designer på Stormfors, berättar att hans uppdrag började med en inledande workshop där det gällde att ta reda på vad kunden ville får fram i sin profil.

“De är unga säljare fyllda av energi och det var något jag tog fasta på när jag arbetade fram mood boarden” säger Gustav, Lead designer på Stormfors. 
 
Översatt till design blev den här energin illustrerad med en atlet i rörelse. 

“Jag tycker det är coolt att Stormfors vågade utmana oss och därmed riskera hela kontot. Det Stormfors har gjort överträffade alla våra förväntningar”, säger Karvan.