Hungerprojektet utser Stormfors Digitalbyrå till officiell samarbetspartner

På Stormfors har vi en gemensam vilja att vara med och försöka förbättra tillståndet i världen vilket resulterat i att vi samarbetar med och stödjer organisationer som KIVA, AMREF Flying Doctors, Makkala Jagriti och Wikipedia. Vi har nu haft turen och glädjen att bli utvald till officiell samarbetspartner till Hungerprojektet!

Hungerprojektet är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom globalt. Styrelseordförande Marie Wallenberg och VD Sara Wettergren har i nära dialog med Stormfors tagit fram riktlinjerna för samarbetet.

Stormfors kommer att hjälpa Hungerprojektet med deras digitala utveckling och strategiska frågor kring deras kommunikation och Marketing Automation-integration. Målet är att etablera Hungerprojektet som en självklar partner för företag som är seriösa i sitt CSR-engagemang. Internationellt så är The Hunger Project redan väl etablerat men i Sverige har företag en slentrian-vana att stödja de organisationer som gör mest reklam. Något som Hungerprojektet nu vill ändra på genom smarta och kostnadseffektiva digitala lösningar.

“Det är smickrande att en så samhällsviktig organisation som Hungerprojektet väljer oss som samarbetspartner. Vi är allihopa glada att få chansen att bidra med vårt engagemang och vår kunskap i arbetet med att skapa möjligheter för att utbilda och stärka människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom.”, säger Petter Plöjel, managing partner på Stormfors.

Kort om Hungerprojektet

Hungerprojektet arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Totalt har Hungerprojektet ca 380 medarbetare, varav merparten arbetar i program-länderna och är lokalt anställda. Under 2014 nådde Hungerprojektets program ut till totalt 20,6 miljoner människor.