Noterade Genesis valde Stormfors Digitalbyrå för paketering och lansering av sitt affärssystem iFenix

Uppdraget spänner över hela Stormfors tjänsteerbjudande - från research, strategi och paketering till kampanjkoncept, B2B-webbplats och marknadsaktiviteter.

Genesis har utvecklat ett affärssystem anpassat för de ständigt föränderliga  köpbeteenden som digitaliseringen innebär. Det är från grunden utvecklat och helt anpassat för handelsföretag inom detalj- och partihandel.

Uppdraget är att ta marknadsandelar, vilket vi nu gör genom att positionera iFenix som ett heltäckande affärssystem för tillväxt- och utmanarföretag inom svensk handel. Vårt arbete ska också generera konkreta leads och förfrågningar med affärsvärde. 

Arbetet har inneburit att Stormfors byggt en kommunikations-maskin som infiltrerar samtliga sex faser i målgruppernas köpprocess och gör iFenix närvarande och delaktigt hela vägen fram till köpbeslut. 

Att vi fått använda hela vår kompetensbredd inom B2B-kommunikation har gjort att vår leverans resulterat i smått fantastiska resultat för kunden, så det känns toppen för hela teamet!”, konstaterar Petter Plöjel, Managing Partner på Stormfors.

Stormfors påbörjade projektet under våren och lanseringen skedde i slutet av 2017, och det omfattade:

+ Research
+ Analys
+ Strategi
+ Grafisk profil
+ Kampanjkoncept
+ B2B-webbplats
+ Content
+ Marknadsaktiviteter 

Stormfors fick ett helhetsansvar och bevisade sig snabbt genom att förstå vår affär och leverera lösningar och resultat långt över förväntan. Hela tiden med en rak dialog och ansvarskänsla.”, säger Patrik Liljegren, Marknadschef på  Genesis IT

Genesis och Stormfors har nu inlett nästa fas där målet är att etablera iFenix position ytterligare. Arbetet omfattar också uppdraget att utveckla kommunikation och aktiviteter mot nya marknadssegment.

Stormfors släpper inom kort en projektstudie som presenterar det arbete som gjorts och de fina resultaten. 

iFenix B2B-webbplats kan utforskas här www.ifenix.se