Crosskey mot nya framgångar och kunder i Sverige

Högpresterande Crosskey fortsätter att tillsammans med Stormfors stärka sin position inom banktjänster, kortbetalningar och kapitalmarknad.

Sedan 2014 har Stormfors hjälpt Crosskey att etablera sin position och skapa nya förfrågningar genom marknadsaktiviteter och nytänkande webb. Vi fortsätter nu detta arbete med målet att ytterligare förstärka Crosskeys varumärke
och dess synlighet för att växa inom de olika kundsegmenten.

“Stormfors har sett till att Crosskeys position alltid legat i nivå med våra innovativa lösningar. Vilket är en viktig faktor eftersom vår målgrupp till stor del består av innovativa fintech-bolag som vill förändra marknaden.”, konstaterar Stefan Eriksson, Sales & Key Account Manager på Crosskey. 

Stormfors roll, utöver leadsoptimering av webben, är att stödja Crosskeys marknadsavdelning i det dagliga arbetet. Främst handlar det om nå fram till de specifika rollerna inom målgruppen genom growth marketing aktiviteter i sociala media. Här kommer även Stormfors kompetens inom martech väl till pass, vilket ger möjligheten att ta innehållet i Crosskeys varumärkes- och kommunikationsplattform vidare ut i system som marketing automation – med bibehållen enhetlighet.

Stormfors kommer även att fortsätta utveckla Crosskeys grafiska profil för att anpassa den efter nya behov. Även webbplatsen ses över för att förmedla Crosskeys förnyade position och för att fortsatt optimera för leadsgenerering. 

“Att under många år få samarbeta och utvecklas tillsammans med cutting edge företag som Crosskey är inte bara tacksamt och kul – det ger även en djupare förståelse för deras affär och målgrupp. Vilket hjälper oss vara än mer träffsäkra.”, konstaterar Petter Plöjel, Co-founder på Stormfors.