Nya tidens B2B-kommunikation - Stormfors föreläser på Berghs School of Communication

Vid utbildningen av nya generationens kommunikatörer på Berghs School of Communication föreläser Petter Plöjel från Stormfors kring nya tidens B2B-kommunikation. Det handlar om hur digitalisering påverkar komplex försäljning och hur detta ställer nya krav på B2B-kommunikation.

“Tidigare har det handlat om vad B2B-företag säljer, produkten och tjänsten, men nu måste man kommunicera ett större värde. Man måste ha ett övergripande budskap, man måste stå för något och tillföra mer till affären än bara en direkt lösning.“, konstaterar Petter Plöjel, Managing Partner på Stormfors.

Som B2B-byrå måste man se och förstå helheten, hur erbjudande, försäljning och marknad hänger ihop, och sedan ha förmågan att ta fram ett så starkt koncept att det håller hela vägen, genom alla delar av kundresan. Byrån måste driva konceptet i alla kanaler och se till att kommunikationen jackar i samtliga delar av den långa B2B-köpprocessen. Man måste stötta sina kunders kunder på mikronivå i alla stegen av deras köpprocess och ta kommunikationen hela vägen, den ska genomsyra hela upplevelsen, hela kundresan.

Digitaliseringen har skapat både nya utmaningar och möjligheter och en B2B-byrå måste idag vara digital i hjärtat för att kunna förstå hur man skapar effektiv kommunikation i den digitala världen. Det är många olika system, kanaler och tekniker som ska samverka för att man ska få fram en fungerande kommunikations-lösning.

Den snabba utvecklingen gör att man som byrå idag verkligen måste gå in för att vara bra på att samarbeta med andra byråer och specialister för att man ska kunna ligga i framkant och skapa påtagliga resultat för sina kunder. Detta kräver ödmjukhet och ett långsiktigt fokus - att man alltid sätter kundens resultat först och förstår att det betalar sig på sikt.

Traditionellt sett så har B2B-företag inte lagt lika stor vikt vid att bygga sina varumärken som B2C men i och med digitaliseringen och den enorma mängd information som finns tillgänglig idag så har detta vänt. 

“Vi ser att emotionella triggers får allt större betydelse. Ju mer komplexa köpbesluten är, desto mer emotionella blir de. Nya hjärnan klara inte av att hantera alla variabler, det är bara gamla hjärnan som klarar av det - vilket leder till känslobaserade köpbeslut. Erik Modig på Handels forskar inom just detta, hur stora mängder information får kommunikativa konsekvenser.” säger Petter Plöjel, Managing Partner på Stormfors.

Om ni är intresserade av att veta mer om nya tidens B2B-kommunikation så kontakta Petter på Stormfors så berättar han gärna. 
petter@stormfors.se  
0705647008