Noterade fastighetsbolaget Amasten köper heltäckande webbplats av Stormfors

Som noterat fastighetsbolag så har Amasten två primära målgrupper som måste tillgodoses på webbplatsen - hyresgäster samt aktieägare.

De två huvudmålgrupperna, tillsammans med Amastens värdegrund som bygger på att om hyresgästen mår bra och trivs så blir Amasten ett kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag, gjorde att vi inledningsvis lade stor kraft på UX/wireframing för att få fram en mycket tydlig och lättnavigerad struktur och ett innehåll som tillgodoser alla parters behov direkt. 

För att ytterligare förstärka upplevelsen för speciellt hyresgästerna så tog vi fram en design som skapar trygghet genom sitt mänskliga och omhändertagande uttryck. Hyresgästerna själva lyfts fram i foton och användningen av färger förenklar navigeringen på webbplatsen ytterligare. 

IR-delen på webbplatsen har kopplingar till Cision där vi hämtar all information som compliance-reglerna kräver, ex aktierelaterad information så som aktiekurs, pressreleaser och nyheter.

“Mycket kul att få in ännu en tung kund inom Fastighetsvärlden då vi har stor erfarenhet av kopplingar till system som Cision, Vitec, Prek för att nämna några”, säger Petter Plöjel, managing partner på Stormfors.

För att mycket kunna hantera alla fastigheter är webbplatsen kopplad till Vitecs system så att alla lediga lägenheter och kommersiella lokaler automatiskt listas med senaste version av komplett tillhörande information.